top of page

KVALITET & MILJÖPOLICY

Vi på ÄNGGÅRDENS TAK värnar om kvalité med miljön i fokus både när det kommer till vår personals kunskaper, de val av produkter vi jobbar med samt vilka underleverantörer vi väljer att samarbeta med.

Vi tillhandahåller vår personal kontinuerliga utbildningar för att upprätthålla den högt satta nivån på företagets krav på kvalitet och miljö.

Vi ser även till att minimera onödiga transporter och försöker i största mån samköra både personal och produkter ut till arbetsplatser för att ha en så liten negativ påverkan på miljön som möjligt.


Genom många års kunskap och erfarenheter av produkter vet vi vilka som är säkra att använda och vilka som håller kravet när det gäller vår miljöpolicy. Trots detta måste leverantörer och dess produkter så som papp, färg etc. genomgå en kritisk granskning enligt vår miljöpolicy samt säkerhetsaspekter för personalen vid hantering av produkterna innan vi kan göra vårt val av leverantör.

Vi tillhandahåller alltid informationsblad samt miljövarudeklarationer av respektive produkt och dess innehåll. Vi lämnar även ut garantier på utfört jobb och produkter där så kan lämnas.


När ett arbete är slutfört är det lika viktigt att vi lämnar arbetsplatsen ren och fin.

Vi tar hand om material som kan återanvändas och återvinner resten på ett miljösäkert sätt. Kunden skall vara nöjd och trygg genom hela processen. 

IMG_0993.jpg
bottom of page